Zaznacz stronę

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

logo_power_3_5

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Główna strona główna projektu

Cele projektu:

Dostosowane toku studiów do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych, poprzez modyfikację programów kształcenia oraz utworzenie nowych kierunków studiów i specjalności;

Wyposażenie studentów w dodatkowe kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy przez udział
w szkoleniach, zajęciach z pracodawcami i stażach;

Podniesienie kompetencji dydaktycznych wykładowców poprzez udział w szkoleniach i stażach zagranicznych;

Podniesienie kompetencji z obszaru zarządzania, finansów, prawa dla kadry zarządzającej uczelnią i pracowników administracyjnych poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych;

Unowocześnienie infrastruktury informatycznej Uczelni.

 okres realizacji:  2018.09.01 – 2022.08.31

Całkowita wartość projektu:   39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie z UE :  33 027 230,04 PLN

Działania prowadzone na Wydziale Zarządzania AGH

 1. Opracowanie systemu obsługującego proces dyplomowania
 2. Opracowanie zestawu arkuszy kalkulacyjnych (formularzy) do planowania i przygotowań sprawozdań z obciążenia dydaktycznego wydziałów i katedr
 3. Szkolenie „Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi”
 4. Studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji” dla kadry kierowniczej
 5. Opracowanie e-podręcznika: Zaawansowane metody planowania i sterowania w produkcji i logistyce
 6. Szkolenie z obsługi programów biurowych, Worda i Excela – poziom zaawansowany – dla pracowników administracyjnych
 7. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej „Komunikacja wizualna” – ćwiczenia
 8. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej „Projektowanie reklamy multimedialnej”
 9. Podniesienie kompetencji informatycznych – obsługa pakietu Adobe

Harmonogram działań

W ramach zadania 6 wsparcia POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jeden pracownik kadry administracyjnej zostanie wysłany na studia podyplomowe „Zarządzanie kapitałem ludzkim”, które będą realizowane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajęcia rozpoczną się 17 listopada 2018 r

Szkolenie: „Podniesienie kompetencji informatycznych z zakresu – obsługa pakietu Adobe”.Szkolenie obejmie techniki graficzne Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe InDesign, z wykorzystaniem publikacji interaktywnych i e-Publikacji, Adobe Creative Cloud (montaż video). Szkolenie będzie realizowane od 7 do 15 lutego. Rekrutacja trwa do 30 stycznia 2019. Informacje o rekrutacji na szkolenie znaleźć można poniżej.

Szkolenie: „Szkolenie z obsługi programów biurowych, Worda i Excela”.Szkolenie będzie realizowane w semestrze letnim 2019 w dwóch grupach. Pierwsza, będzie mieć zajęcia przez cały semestr, we wtorki, w godzinach popołudniowych (od 11:30 lub 13:15), druga, tylko w drugiej  połowie semestru, cztery godziny lekcyjne tygodniowo. Zajęcia poprowadzi mgr inż. Radosław Puka z Katedry Informatyki Stosowanej. Rekrutacja trwa do 15 lutego 2019. Informacje o rekrutacji na szkolenie znaleźć można poniżej.

Szkolenie „Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi. W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy wszystkich jednostek AGH, administracyjni, zwłaszcza ci, którzy mają kontakty ze studentami, oraz dydaktyczni, o ile pełnią jakąś funkcję kierowniczą. Szkolenie ma przygotować pracowników uczelni do ułatwiania studiów studentom z zaburzeniami psychicznymi, do dostosowania metod edukacyjnych do ich potrzeb, a także do informowania studentów o możliwości uzyskania pomocy od uczelni oraz o sposobach dbania o własny dobrostan w trudnych sytuacjach. W ramach szkolenia omówione zostaną różne zaburzenia psychiczne, sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi (interwencja kryzysowa), autodiagnoza i wzmocnienie osobistych możliwości. Szkolenie trwa 15 godzin. Zostało zaplanowane na dwa dni od 8:00 do 15:00, z przerwami. Więcej szczegółów można znaleźć w programie szkolenia. Odbędzie się ono w czterech grupach:

 1. grupa wtorki 05 i 12 XI, (D-14, s. 107, ul. Gramatyka 10)
 2. grupa środy 06 i 13 XI, (D-14, s. 107, ul. Gramatyka 10)
 3. grupa środy 20 i 27 XI, (Centrum e-Learningu AGH, ul. Czarnowiejska 50b, piętro II, lok. 5)
 4. grupa czwartki 21 i 28 XI (Centrum e-Learningu AGH, ul. Czarnowiejska 50b, piętro II, lok. 5).

Rekrutacja na szkolenia pracowników

 1. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie trzech formularzy stanowiących załączniki 1, 2. i 3., do Regulaminu odbywania szkoleń dla pracowników w ramach projektu POWER 3.5 (dostępne poniżej). Po wydrukowaniu i podpisaniu należy je przesłać do Wydziałowego Biura Projektu: mgr inż. Aneta Ochońska, Wydział Zarządzania, budynek D-14, pokój nr 102.
 2. Formularz Excela z danymi uczestnika: Aby ukryć komentarze trzeba w menu „Recenzja” odhaczyć „Pokaż wszystkie komentarze”. Proszę wypełnić wszystkie szare pola. Po wypełnieniu proszę wydrukować go bez komentarzy, a wersję elektroniczną wysłać na adres e-mail: aochonsk@zarz.agh.edu.pl.
 3. W e-mailu proszę wskazać, do której grupy chcecie Państwo się zapisać. Można wskazać kilka grup, opisać preferencje. O kwalifikacji na szkolenie i do konkretnej grupy decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Rekrutacja zaczyna się 14 października, a potrwa do 29 października do grup 1. i 2., oraz do 13 listopada a do grup 3. i 4.

Wydziałowe Biuro Projektu:
mgr inż. Aneta Ochońska
budynek D-14, pokój nr 102
e-mail: aochonsk@zarz.agh.edu.pl
tel.: +48 12 617 39 92

logo_power_3_5

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Główna strona główna projektu

Cele projektu:

Dostosowane toku studiów do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych, poprzez modyfikację programów kształcenia oraz utworzenie nowych kierunków studiów i specjalności;

Wyposażenie studentów w dodatkowe kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy przez udział
w szkoleniach, zajęciach z pracodawcami i stażach;

Podniesienie kompetencji dydaktycznych wykładowców poprzez udział w szkoleniach i stażach zagranicznych;

Podniesienie kompetencji z obszaru zarządzania, finansów, prawa dla kadry zarządzającej uczelnią i pracowników administracyjnych poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych;

Unowocześnienie infrastruktury informatycznej Uczelni.

 okres realizacji:  2018.09.01 – 2022.08.31

Całkowita wartość projektu:   39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie z UE :  33 027 230,04 PLN

Działania prowadzone na Wydziale Zarządzania AGH

 1. Opracowanie systemu obsługującego proces dyplomowania
 2. Opracowanie zestawu arkuszy kalkulacyjnych (formularzy) do planowania i przygotowań sprawozdań z obciążenia dydaktycznego wydziałów i katedr
 3. Szkolenie „Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi”
 4. Studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji” dla kadry kierowniczej
 5. Opracowanie e-podręcznika: Zaawansowane metody planowania i sterowania w produkcji i logistyce
 6. Szkolenie z obsługi programów biurowych, Worda i Excela – poziom zaawansowany – dla pracowników administracyjnych
 7. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej „Komunikacja wizualna” – ćwiczenia
 8. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej „Projektowanie reklamy multimedialnej”
 9. Podniesienie kompetencji informatycznych – obsługa pakietu Adobe

Harmonogram działań

W ramach zadania 6 wsparcia POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jeden pracownik kadry administracyjnej zostanie wysłany na studia podyplomowe „Zarządzanie kapitałem ludzkim”, które będą realizowane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajęcia rozpoczną się 17 listopada 2018 r

Szkolenie: „Podniesienie kompetencji informatycznych z zakresu – obsługa pakietu Adobe”.Szkolenie obejmie techniki graficzne Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe InDesign, z wykorzystaniem publikacji interaktywnych i e-Publikacji, Adobe Creative Cloud (montaż video). Szkolenie będzie realizowane od 7 do 15 lutego. Rekrutacja trwa do 30 stycznia 2019. Informacje o rekrutacji na szkolenie znaleźć można poniżej.

Szkolenie: „Szkolenie z obsługi programów biurowych, Worda i Excela”.Szkolenie będzie realizowane w semestrze letnim 2019 w dwóch grupach. Pierwsza, będzie mieć zajęcia przez cały semestr, we wtorki, w godzinach popołudniowych (od 11:30 lub 13:15), druga, tylko w drugiej  połowie semestru, cztery godziny lekcyjne tygodniowo. Zajęcia poprowadzi mgr inż. Radosław Puka z Katedry Informatyki Stosowanej. Rekrutacja trwa do 15 lutego 2019. Informacje o rekrutacji na szkolenie znaleźć można poniżej.

Szkolenie „Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi. W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy wszystkich jednostek AGH, administracyjni, zwłaszcza ci, którzy mają kontakty ze studentami, oraz dydaktyczni, o ile pełnią jakąś funkcję kierowniczą. Szkolenie ma przygotować pracowników uczelni do ułatwiania studiów studentom z zaburzeniami psychicznymi, do dostosowania metod edukacyjnych do ich potrzeb, a także do informowania studentów o możliwości uzyskania pomocy od uczelni oraz o sposobach dbania o własny dobrostan w trudnych sytuacjach. W ramach szkolenia omówione zostaną różne zaburzenia psychiczne, sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi (interwencja kryzysowa), autodiagnoza i wzmocnienie osobistych możliwości. Szkolenie trwa 15 godzin. Zostało zaplanowane na dwa dni od 8:00 do 15:00, z przerwami. Więcej szczegółów można znaleźć w programie szkolenia. Odbędzie się ono w czterech grupach:

 1. grupa wtorki 05 i 12 XI, (D-14, s. 107, ul. Gramatyka 10)
 2. grupa środy 06 i 13 XI, (D-14, s. 107, ul. Gramatyka 10)
 3. grupa środy 20 i 27 XI, (Centrum e-Learningu AGH, ul. Czarnowiejska 50b, piętro II, lok. 5)
 4. grupa czwartki 21 i 28 XI (Centrum e-Learningu AGH, ul. Czarnowiejska 50b, piętro II, lok. 5).

Rekrutacja na szkolenia pracowników

 1. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie trzech formularzy stanowiących załączniki 1, 2. i 3., do Regulaminu odbywania szkoleń dla pracowników w ramach projektu POWER 3.5 (dostępne poniżej). Po wydrukowaniu i podpisaniu należy je przesłać do Wydziałowego Biura Projektu: mgr inż. Aneta Ochońska, Wydział Zarządzania, budynek D-14, pokój nr 102.
 2. Formularz Excela z danymi uczestnika: Aby ukryć komentarze trzeba w menu „Recenzja” odhaczyć „Pokaż wszystkie komentarze”. Proszę wypełnić wszystkie szare pola. Po wypełnieniu proszę wydrukować go bez komentarzy, a wersję elektroniczną wysłać na adres e-mail: aochonsk@zarz.agh.edu.pl.
 3. W e-mailu proszę wskazać, do której grupy chcecie Państwo się zapisać. Można wskazać kilka grup, opisać preferencje. O kwalifikacji na szkolenie i do konkretnej grupy decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Rekrutacja zaczyna się 14 października, a potrwa do 29 października do grup 1. i 2., oraz do 13 listopada a do grup 3. i 4.

Wydziałowe Biuro Projektu:
mgr inż. Aneta Ochońska
budynek D-14, pokój nr 102
e-mail: aochonsk@zarz.agh.edu.pl
tel.: +48 12 617 39 92

Rekrutacja na szkolenia dla studentów

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju w AGH ogłasza się nabór na szkolenie przeznaczone dla studentów WZ AGH:

646 Projektowanie reklamy multimedialnej

Szkolenie będzie odbywać się na Wydziale Zarządzania w wymiarze 38 godzin

Warunkiem formalnym udziału w szkoleniu „Projektowanie reklamy multimedialnej” jest posiadanie tego szkolenia na liście proponowanych w ramach projektu kursów i zajęć w oparciu o zdiagnozowane w trakcie badania luki kompetencyjne. W przypadku wolnych miejsc udział w szkoleniu mogą wziąć dodatkowo osoby u których procentowy poziom kompetencji „marketing” ustalony w trakcie badania wyniósł nie więcej niż 75%.

Harmonogram działań

646 Projektowanie reklamy multimedialnej

Zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla studentów wiążących swoją przyszłość przede wszystkim z projektowaniem reklamy video. Ukończenie kursu pozwoli na uzyskanie kompetencji potrzebnych do samodzielnego wykonania reklamy multimedialnej poprzez umiejętność posługiwania się aparatem/kamerą cyfrową, obróbki uzyskanych materiałów, umiejętność montażu poszczególnych sekwencji filmu a także poznanie zasad tworzenia przekazu reklamowego w sferze video. Zajęcia mogą być również bardzo przydatne dla osób pracujących w marketingu, w celu zrozumienia pracy zawodowych filmowców i ułatwienia komunikacji pomiędzy projektującym reklamę video i jej wykonawcą.

 

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy – odbywać się będą w laboratorium komputerowym wyposażonym w stacje robocze na których zainstalowane będzie pakiet oprogramowania do obróbki video (domyślnie Adobe Creative Cloud). Studenci mogą również pracować w terenie, filmując materiały video które następnie będą podlegały obróbce w laboratorium komputerowym. Studenci będą również zapoznawani z teorią videomarketingu a następnie będą poznawać praktyczne narzędzia do projektowania jej. Podczas zajęć studenci będą realizować zadania cząstkowe a także większe projekty będące gotowymi elementami videomarketingu (np. reklama, reportaż, videoblogRekrutacja na szkolenia będzie przebiegać w dwu etapach:

 1. Zgłoszenie się do wydziałowego przedstawiciela Wydziałowego Biura Projektów i wpisanie się na listę wraz z podaniem kontaktowego adresu mailowego. Na podany adres mailowy zostaną przysłane linki do testu, który kandydat powinien wypełnić
 2. Wysłanie do Wydziałowego Biura Projektów Power 3.5 na adres: arys@agh.edu.pl
 • Skanu pobranych z tej strony załączników, wypełnionych i podpisanych
 • Wyniku przeprowadzonego testu
 • Dokumenty należy przesłać w jednym pliku .pdf który należy nazwać wg wzoru:

WZ_Nazwisko_Imię_646

Do dokumentów należy dołączyć podpisane oświadczenie (miejsce znajduje się w załączniku 1-2) w którym powinny być zawarte następujące informacje:

W roku akademickim 2018/19 uzyskałem (-łam) średnią ocen …..
Uczestniczę  w pracy Studenckich Kół Naukowych …………….(nazwa koła)
Opublikowałem (-łam) artykuły w czasopismach naukowych…………………. (tytuł, wydawnictwo)
Uczestniczyłem (-łam) w następujących Konferencjach Naukowych……(podać nazwę i rok konferencji)

W załączniku nr 1-2 wypełniamy stronę 1. Stronę 2. wypełniamy tylko jeśli dotyczy (sytuacja niepełnosprawności)

Jako „termin szkolenia” wpisujemy  – semestr letni 2020

Załącznik 4 znajduje się w Regulaminie odbywania szkoleń

Termin zgłoszenia do Wydziałowego biura projektów : do 28.02.2020

Termin wysłania dokumentów do: 4.03.2020

Wyniki kwalifikacji zostaną przekazane droga mailową do 6.03.2020

Szkolenia rozpoczną się prawdopodobnie od 9.03.2020

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o pobranie poniższych załączników, wypełnienie i dostarczenie do Wydziałowego Biura Projektu:

mgr inż. Aneta Ochońska
budynek D-14, pokój nr 102
e-mail: aochonsk@zarz.agh.edu.pl
tel.: +48 12 617 39 92

albo

dr inż. Adam Ryś
budynek D-14, pokój nr 218
e-mail: arys@agh.edu.pl