Zaznacz stronę

Współpraca i absolwenci

Absolwenci

Klub absolwenta
Klub Absolwentów stanowi nowoczesną platformą umożliwiającą absolwentom współpracę z Naszym Wydziałem m.in. nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń zawodowych. Absolwenci aktywnie współuczestniczą w wyborze kierunków rozwoju strategicznego Wydziału, w tworzeniu programów kształcenia i weryfikacji ich zgodności z oczekiwaniami rynku pracy. Regularną okazją do spotkań z absolwentami są coroczne Panel dyskusyjny B2B organizowany w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka”.

Współpraca krajowa

Współpraca w zakresie:
1. Udostępnienia przez Comarch darmowych szkoleń on-line dla pracowników i studentów Wydziału w zakresie obsługi systemu Comarch ERP Optima.
2. Bezpłatnego udostępnienia pełnej wersji edukacyjnej systemy Comarch ERP Optima (licencja na 50 stanowisk).
Współpraca przy obchodach 40-lecia wydziału. Realizacja dedykowanego programu studiów podyplomowych z zakresu nowoczesnych metod zarządzania produkcją.
Porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej.
więcej
Wydział będzie wspomagać merytorycznie podejmowane przez REOIL działania w zakresie tworzenia i optymalizacji nowoczesnej struktury w Spółce, służyć pomocą w opracowaniu i/lub zakupie rozwiązań systemowych dotyczących marketingu i logistyki zakupów surowców dla realizowanych w REOIL procesów technologicznych, świadczyć pomocą w wyborze i we wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 140001.
REOIL będzie przyjmował studentów i stażystów z WZ odbywających praktyki studenckie bądź staże pracownicze.
Gmina Miejska Kraków
Umowa ramowa o współpracy naukowo-technicznej oraz współdziałania w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleniowych oraz oceny przydatności wdrażanych nowych rozwiązań technologicznych.
VII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej w Krakowie. Patronat nad klasami z rozszerzonym programem matematyki, geografii i języka obcego. Przygotowanie do studiów ekonomicznych i ekonomiczno-technicznych poprzez realizację programu zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu Przedsiębiorczość.
Zespół Szkół w Skale
Porozumienie o współpracy dotyczące objęcia patronatem przez Wydział uczniów Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Logistycznego i Technikum Informatycznego w Skale.

Pozostała współpraca:

  • Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business”,
  • SGS Poland Sp. z o.o.
  • Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości
  • Polskie Centrum Mediacji
  • ML System S.A.

Współpraca zagraniczna

Umowy z kilkudziesięcioma uczelniami zagranicznymi.

Pozostałe umowy o współpracy podpisane z zagranicznymi uczelniami

więcej
AESA Akademia Ekonomiczno-Statystyczna, Ałmaty, Kazachstan
Instytut Zarządzania i Ekonomii „Galicyjska Akademia”, Iwano-Frankowsk, Ukraina
Międzynarodowy Uniwersytet Biznesu i Prawa, Cherson, Ukraina
Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Lwów, Ukraina
Państwowa Finansowa Akademia, Dniepropetrovsk, Ukraina
Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Handlu, Donieck, Ukraina
Państwowy Uniwersytet, Sumy, Ukraina
Państwowy Uniwersytet Zarządzania, Donieck, Ukraina
Przykarpacki Narodowy Uniwersytet, Iwano-Frankowsk, Ukraina
Ukraińska Akademia Bankowości, Sumy, Ukraina
Ukraińska Akademia Biznesu i Przedsiębiorczości, Kijów, Ukraina
Uniwersytet Humanistyczny „Zaporożski Instytut Zarządu Państwowego i Lokalnego”, Zaporoże, Ukraina
Uniwersytet Ekonomii i Prawa, Donieck, Ukraina
Uniwersytet Zarządzania i Prawa, Chmielnick, Ukraina
VSB Technical University, Ostrava, Czechy
Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet, Ługańsk, Ukraina
Narodowy Badawczo-Technologiczny Uniwersytet „MISIS” w Moskwie