Zaznacz stronę

Postępowania awansowe

Przewody doktorskie

Otwarcie przewodu doktorskiego

Procedura otwarcia przewodu

Potrzebne dokumenty:

Terminy otwartych seminariów naukowych doktoranci ustalają bezpośrednio z opiekunami naukowymi w katedrach.

Złożenie rozprawy i obrona

Wszystkich informacji o aktualnych zasadach składania rozpraw doktorskich oraz przygotowaniu do ich obrony udziela:

Beata Stawowy
D -14 p. 213
tel. 12 617-42-80
bstawowy@zarz.agh.edu.pl

Dziekan Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

oraz Rada Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości
informuje, że
w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 11.00
na platformie MS Teams odbędzie się

PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
mgr Marty Wesołowskiej

pt.: „Model zarządzania logistyką biomasy na cele energetyczne w Polsce „

dziedzina – nauki społeczne, dyscyplina – nauki o zarządzaniu i jakości

 

Promotor: dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci:  dr hab. Anna Jeszka, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania; dr hab. inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

Link, pod którym będzie możliwe uczestnictwo w publicznej obronie:

Publiczna obrona – MS Teams

 

streszczenie_M.Wesolowska.pdf

Recenzja_A.Jeszka

Recenzja_A.Cholewa-Wójcik

 

 

 

 


Dziekan Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

informuje, że
w dniu 11 marca 2021 r. o godz. 10.00
na platformie MS Teams odbędzie się

PUBLICZNA DYSKUSJA NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ
mgr inż. Magdaleny Jurasz

pt.: „Model of energetic cooperation between electrical vehicles and solar office building”

(„Model współpracy samochodów elektrycznych z solarnym biurowcem”)

dziedzina – nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina – inżynieria mechaniczna

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulik – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Augustyn – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Recenzenci:  dr hab. inż. Jolanta Królczyk, prof. PO – Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny;

                      prof. Yang Hongxin, The Hong Kong Polytechnic University, Department of BuildingServices Engineering

Z pracą doktorską można się zapoznać w czytelni Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, al. Mickiewicza 30 oraz w Bibliotece Wydziału Zarządzania przy ul. Gramatyka 10.

Link, pod którym będzie możliwe uczestnictwo w publicznej obronie:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a487a5f5f9a3b4a0d8fe8e97402d0a94b%40thread.tacv2/conversations?groupId=abeb29aa-d024-4ece-8dae-89cb8059e655&tenantId=80b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8

Magdalena_Jurasz_streszczenie_pracy_doktorskiej_j._polski

Magdalena_Jurasz_streszczenie_pracy_doktorskiej_j._angielski

Magdalena_Jurasz_Recenzja_dr hab.inż._J._Królczyk

Magdalena_Jurasz_Recenzja_Prof. Hongxing_Yang