Zaznacz stronę

Naukowy ruch studencki

Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „KADRA”

Koło naukowe Kadra, działające przy Wydziale Zarządzania AGH, wspiera studentów w doskonaleniu umiejętności z zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu oraz umiejętności miękkich. Od kilku lat koło jest organizatorem Dni Otwartych Wydziału Zarządzania AGH.

Facility Menagement

Koło Naukowe Rachunkowości i Zarządzania Finansami „Audytor”

Celem spotkań koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości. Uczestnicy wspólnie przygotowują projekty, a następnie prezentują je podczas ogólnopolskich kół naukowych, rozwiązując przy tym różnego rodzaju zadania. Misją koła jest rozbudzenie zainteresowania pracą naukową i badawczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim i nie tylko.

KN

Koło Naukowe „Ekonometryk”

Koło Naukowe Ekonomii zostało założone w czerwcu 2013 roku. Celem działalności koła naukowego jest pogłębianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu ekonomii, a także pobudzanie zainteresowań, zdobywanie wiedzy oraz praktycznego doświadczenia w zakresie ekonomii w skali makro i mikro.

KNE

Koło Naukowe Ekonomii

 • pogłębianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu ekonomii;
 • prowadzenie badań na obszarze regionu małopolskiego, Polski oraz Unii Europejskiej;
 • pobudzanie zainteresowań do problemów gospodarczych w skali makro i mikro;
 • poszukiwanie sposobów na rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów;
 • rozwijanie kompetencji organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła;
 • integracja środowiska studenckiego i naukowego Wydziału Zarządzania AGH.
 Home Staging - zarządzanie powierzchnią i aranżacja wnętrz

Koło Naukowe „Makler”

Głównym celem działalności koła jest poszerzanie wiedzy z dziedziny rynku kapitałowego oraz bieżąca analiza zmian zachodzących na giełdach światowych oraz w Polsce.

Metody statystycznej analizy danych

Koło Naukowe „Menedżer Produkcji”

Zakres tematyczny działalności koła stanowią zarządzanie i inżynieria produkcji. Jest to pierwsze koło naukowe na Wydziale Zarządzania o takiej tematyce. Działalność koła stworzy więc możliwość rozwijania zainteresowań i poszerzania horyzontów wiedzy z wyżej wymienionego zakresu tematycznego studentom Wydziału Zarządzania, a przede wszystkim kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Mediacje

Koło Naukowe „Menedżer Jakości”

Głównym celem koła jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim. Koło zajmuje się szeroko pojętą problematyką zarządzania jakością, kompleksowym zarządzaniem jakością, rozwojem zintegrowanych systemów zarządzania jakością − wychodząc naprzeciw dużym oczekiwaniom studentów i znacznym wzrostem zainteresowania menedżerskim podejściem do problemów jakościowych.

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Koło Naukowe SIMBUD

Przedmiotem działalności koła są systemy inteligentnego budownictwa oraz koncepcja Smart City. Koło zrzesza młodych, kreatywnych ludzi z kilku wydziałów AGH oraz prowadzi zarówno projekty naukowe jak i organizuje konferencje i wydarzenia związane z tematyką jego działalności. Jest miejscem gdzie inżynierowie i pasjonaci nowych technologii spotykają się z miłośnikami zarządzania.

Koło Naukowe „Mentor”

Głównym celem koła jest poszerzenie horyzontów myślowych wszystkich jego członków, a także rozwijanie ich zainteresowań w dziedzinach związanych z szeroko rozumianym pojęciem informatyki. Działalność Mentora obejmie również współpracę z przodującymi w dziedzinach rozwiązań informatycznych podmiotami gospodarczymi, która umożliwi odbycie członkom Koła praktyk, a w przyszłości zapewni podjęcie przez nich pracy w najlepszych, renomowanych firmach.

Logistyczne Koło Naukowe „Transpeed”

Koło powstało w październiku 2007 roku. Zostało utworzone dla studentów, którzy zainteresowani są logistyką, wiążą z tą tematyką swoją przyszłość oraz chcą zapoznać się z nowościami w tej dziedzinie. Działalność koła oparta jest na poszerzaniu wiedzy z zakresu transportu, magazynowania, spedycji i ogólnie pojętej logistyki.

Menedżer Jakości

Koło naukowe „Witness”

Profil działalności Koła Naukowego Witness w głównej mierze opiera się na rozwoju umiejętności związanych z planowaniem, sterowaniem oraz optymalizacją procesów produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzia do ich komputerowego wspomagania – programu symulacyjnego firmy Lanner – „Witness Optimizer”. Kluczowym aspektem funkcjonowania Koła jest współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz działalność naukowo-badawcza, obejmująca warsztaty naukowe i seminaria oraz sesje naukowe, a także współpracę z innymi kołami naukowymi.

UKOD

Koło naukowe „UKOD”

 

Pozostałe koła naukowe

Koło Naukowe „Segment”

Koło Naukowe „Integracja europejska”

Koło Naukowe Informatyki Stosowanej „@Trend”

Najciekawsze publikacje naukowe studentów

 • Solar & wind hybrid power source for residential building mathematical model approach / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // Architecture, Civil Engineering, Environment, ISSN 1899-0142. — 2015 no. 4, s. 5–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr., Streszcz.
  punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2015): 11.000
 • Inteligentne budynki : nowe możliwości działania — [Intelligent buildings : innovative developments] / pod red. Jerzego MIKULIKA ; aut.: Derek Clements-Croome, DŁUGOSZ Marek, SKRUCH Paweł, PAWLIK Marcin, SOLIŃSKI Ireneusz, TUROŃ Kinga, Jurasz Jakub, Krzywda Magdalena, MIKULIK Jerzy, MATUSIK Mateusz, [et al.], AUGUSTYN Grzegorz, Celewicz Piotr, GRELA Jakub, OŻADOWICZ Andrzej, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON-Filip Lohner, 2014. — 295, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-64275-20-3
  punktacja MNiSW (2014): 24.000

Studenckie spotkania naukowe

 • Konferencja młodych uczonych organizowana przez Grupę PROFUTURO AGH.
 • Coroczne konferencje naukowe studentów pionu hutniczego i górniczego AGH
 • Koferencje i warsztaty tematyczne organizowane przez koła naukowe.