Zaznacz stronę

Nauka

Projekty

 

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

18/18.200.341

Modelowanie nowych aplikacji ICAPM do szacowania kosztu kapitału spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – wpływ akcji groszowych i spekulacyjnych.

Urbański Stanisław

09.06.2016-08.06.2020

18/18.200.340

Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce: Wnioski z pierwszych dekad transformacji i perspektywy na kolejne lata.

Gurgul Henryk

15.06.2016-14.06.2020

18.18.200.03980

Współpraca międzyorganizacyjna jako przejaw orientacji przedsiębiorczej (MINIATURA).

Kusa Rafał

29.03.2019-06.2020

23/23.200.400

Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym.

Rumin Rafał, Feliks Jerzy

21.03.2019-06.2020

502.200.85440

Interdyscyplinarny Wymiar kompetencji w krajowych inteligentnych specjalizacjach.

Duda Joanna

01.01.2018-31.12.2020

66.66.200.03780

Stypendium dla wybitnego młodego naukowca.

Lach Łukasz

25.01.2018-31.12.2020

502.200.70050

Modernizacja nauczania w szkolnictwie wyższym poprzez innowacyjne narzędzia edukacyjne.

Gdowska Katarzyna

15.10.2017-14.10.2020

500.200.70060

Akademia sztuki i rzemiosł tradycyjnych ARTCademy.

Beck-Krala Ewa

502.200.20030

RMTech Flow.

Kulczycka Joanna

01.01.2019-31.12.2020

03.03.200.04020

Wsparcie dla czasopism naukowych.

Decision Making in Manufacturing and Services.

Gdowska Katarzyna

07.06.2019-31.12.2020

502.200.7007

ERASMUS + Pack Alliance.

Kulczycka Joanna

01.01.2020-31.12.2020

502.200.20040

RMsManager

Kulczycka Joanna

01.01.2020-31.12.2021