Zaznacz stronę

Kontakt

Wydział Zarządzania

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica

ul. Gramatyka 10
30-067 Kraków

NIP AGH: 6750001923

Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania

12 617 42 02, 12 617 43 56, 12 617 36 08

wzarz@zarz.agh.edu.pl

 

Dziekanat studiów stacjonarnych  Wydziału Zarządzania

12 617 41 19; 12 617 43 46; 12 617 3951

Dziekanat studiów niestacjonarnych  Wydziału Zarządzania

12 617 43 53