Zaznacz stronę

Dla pracowników

Komunikaty

mazowsze5 (002)
Projekt „QRM4ETO” w realizacji Katedry Informatyki Stosowanej Wydziału Zarządzania

Zespół pracowników naszego Wydziału pod kierownictwem dr inż. Andrzeja Macioła, we współpracy z firmą ADDIT Sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu „QRM4ETO – opracowanie innowacyjnych procesów projektowania i produkcji na zamówienie (ETO – Engineer to Order) realizujących koncepcję szybkiego wytwarzania (QRM – Quick Response Manufacturing)” finansowanego ze środków unijnych z pośrednictwem Mazowieckie Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.  Więcej informacji na stronie: http://kis.zarz.agh.edu.pl/pracownicy-wz-biora-udzial-realizacji-projektu-finansowanego-funduszy-ue/

zdj. nr 8 dziekanat - korytarz
I etap inwestycji budowlanych na Wydziale Zarządzania w realizacji

Na Wydziale Zarządzania jest realizowana inwestycja „Dostosowanie pawilonu D-14 do aktualnych przepisów p.poż.”. Całość inwestycji  obejmuje trzy etapy przewidziane na lata 2016-2018.

Organizacja dydaktyki

Studia stacjonarne

Przedmioty obieralne

WYBÓR PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH

Zapisy na przedmioty obieralne odbywają się na Platformie e-learningowej na początku danego semestru. Klucz do kursu przesyłany jest do studentów drogą mailową.

Studia niestacjonarne

Organizacja roku akademickiego studia niestacjonarne
Przedmioty obieralne

Zapisy na przedmioty obieralne odbywają się na Platformie e-learningowej na początku danego semestru. Klucz do kursu przesyłany jest do studentów drogą mailową.

Sprawy pracownicze